झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

दरपत्रक

अ.क्र.दरपत्रक विषयदरपत्रक अपलोड तारीखदरपत्रक सादर करण्याची शेवटची तारीखदरपत्रक डाउनलोड
माहिती पुस्तीका छापून घेणे करिता29-Apr-201607-May-2016डाउनलोड
EPBAX Sysetm बसविणे बाबत04-May-201611-May-2016डाउनलोड
माहिती पुस्तीका छापून घेणे करिता-प्रथम मुदतवाढ11-May-201619-May-2016डाउनलोड
कार्यालयकरिता लेटरहेड छापून घेणे बाबत16-May-201624-May-2016डाउनलोड
कार्यालय करिता ,विद्युत काम व इतर अनुषंगिक कामे16-May-201624-May-2016डाउनलोड
कार्यालायाकरिता नेटवर्क साहित्य पुरवठा16-May-201624-May-2016डाउनलोड
कार्यालायाकरिता १० UPS पुरवठा करणे बाबत16-May-201624-May-2016डाउनलोड
माहिती पुस्तीका छापून घेणे करिता-द्वितिय मुदतवाढ02-Jun-201609-Jun-2016डाउनलोड
सर्वर रूम साठी A/C खरेदी करणे बाबत16-Jun-201622-Jun-2016डाउनलोड
१०माहिती पुस्तीका छापून घेणे करिता- त्रितीय मुदतवाढ29-Jun-201607-Jul-2016डाउनलोड
११माहिती पुस्तीका छापून घेणे करिता- चौथा मुदतवाढ16-Jul-201623-Jul-2016डाउनलोड
१२ १४ संगणक & १४ प्रिन्टिर्स यांचे AMC20-Jul-201629-Jul-2016डाउनलोड
१३ १४ संगणक & १४ प्रिन्टिर्स यांचे AMC -प्रथम मुदतवाढ05-Aug-201612-Aug-2016डाउनलोड
१४सर्वर रूम साठी A/C खरेदी करणे बाबत29-Aug-201606-Sep-2016डाउनलोड
१५संगणक खरेदी करणे बाबत19-Dec-201627-Dec-2016डाउनलोड
१६टोनर रिफील करून घेणे बाबत19-Dec-201627-Dec-2016डाउनलोड
१७लीगल & A4 पेपर खरेदी करणे बाबत02-Feb-201709-Feb-2017डाउनलोड
१८आल इन वन संगणक खरेदी बाबत12-Jun-201719-Jun-2017डाउनलोड
१९आल इन वन संगणक खरेदी बाबत शुद्धिपत्रक15-Jun-201722-Jun-2017डाउनलोड
२०SRA कार्यालयात प्रिंटर खरेदी करणेबाबत27-Jun-201703-Jul-2017डाउनलोड
२१लीगल & A4 पेपर खरेदी करणे बाबत18-Jul-201727-Jul-2017डाउनलोड
२२स्टेशनरी सामान खरेदी करणे बाबत15-Nov-201722-Nov-2017डाउनलोड
२३14 संगणक आणि प्रिंटर्स देखबाल दुरुस्ती20-Nov-201728-Nov-2017डाउनलोड
२४स्टेशनरी सामान खरेदी करणे बाबत -दुसरी मुदतवाढ11-Jan-201819-Jan-2018डाउनलोड
२५टोनर रेफील करणे बाबत 17-Jan-201825-Jan-2018डाउनलोड
२६लेटर्स हेड प्रिंट करणेबाबत14-Feb-201822-Feb-2018डाउनलोड
२७Tally प्रणाली नुतानिकरण21-Feb-201825-Feb-2018डाउनलोड
२८१६ X १६ अलुमीनियम फलक06-Mar-201813-Mar-2018डाउनलोड
२९Tally प्रणाली नुतानिकरण -प्रथम06-Mar-201812-Mar-2018डाउनलोड
३०Xerox Machine and Fax Machine मशीन खरेदी करणे बाबत05-Apr-201813-Apr-2018डाउनलोड
३१प्रिंटर्स खरेदी करणे बाबत05-Apr-201813-Apr-2018डाउनलोड
३२टेलिफोन सेट बसविणे बाबत25-Apr-201807-May-2018डाउनलोड
३३मोवेबल कौम्पेक्तर 27-Apr-201807-May-2018डाउनलोड
३४लेख विषयक दर पत्रक मागाविणे बाबत10-May-201816-May-2018डाउनलोड
३५झोपुप्रा मुथ्था चेम्बर्स II कार्यालयात वातानुकुलीत संयंत्र पुरविणे व बसविणे परिमाण : ४ नग25-May-201802-Jun-2018डाउनलोड
३६झोपुप्रा कार्यालयासाठी शिवाजीनगर पुणे BSNL इमारतीमध्ये वातानुकुलीत संयंत्र पुरविणे व बसविणे परिमाण :25-May-201802-Jun-2018डाउनलोड
३७झोपुप्रा कार्यालयासाठी शिवाजीनगर पुणे BSNL इमारतीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी कक्ष25-May-201802-Jun-2018डाउनलोड
३८झोपुप्रा कार्यालयासाठी शिवाजीनगर पुणे BSNL इमारतीमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता लागणारे फर्निचर भा25-May-201802-Jun-2018डाउनलोड
३९झोपुप्रा कार्यालयासाठी शिवाजीनगर पुणे BSNL इमारतीमध्ये कक्षात PVC फ्लोरिंग करणे25-May-201802-Jun-2018डाउनलोड
४०झोपुप्रा कार्यालयासाठी शिवाजीनगर पुणे BSNL इमारतीमध्ये कक्षात PVC फ्लोरिंग करणे31-May-201802-Jun-2018डाउनलोड
४१झोपुप्रा कार्यालयासाठी शिवाजीनगर पुणे BSNL इमारतीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी कक्ष15-Jun-201819-Jun-2018डाउनलोड
४२बायोमेट्रिक डिव्हाईस पुरवठा करणे - २ नग28-Jun-201806-Jul-2018डाउनलोड
४३जोडपत्र छपाईबाबत (नमुना सोबत जोडलेला आहे) 04-Jul-201811-Jul-2018डाउनलोड
४४बायोमेट्रिक डिव्हाईस पुरवठा करणेबाबत - २ नग09-Jul-201817-Jul-2018डाउनलोड
४५BSNL SRA ऑफिसमध्ये विद्युतीकरण करणेबाबत25-Jul-201804-Aug-2018डाउनलोड
४६BSNL SRA ऑफिसमध्ये खिडक्यांचे नुतनीकरण कामाबाबत27-Jul-201806-Aug-2018डाउनलोड
४७प्रिंटर खरेदी बाबत (१ B/W + १ दोन्ही साईड प्रिंट करणारा)19-Sep-201827-Sep-2018डाउनलोड
४८१६ नग UPS खरेदी बाबत19-Sep-201827-Sep-2018डाउनलोड
४९झोपुप्रा कार्यालयात पेस्ट कंट्रोल करून घेणेबाबत27-Sep-201806-Oct-2018डाउनलोड
५०झोपुप्रा कार्यालयात २ कमोड बदलाने व इतर दुरुस्तीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत27-Sep-201806-Oct-2018डाउनलोड
५१मुव्हेबल कॉम्पाक्टोर स्टोरेज व्यवस्था करणेबाबत08-Oct-201816-Oct-2018डाउनलोड
५२झोपुप्रा कार्यालयात २ कमोड बदलाने व इतर दुरुस्तीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत - पहिली मुदतवाढ19-Oct-201826-Oct-2018डाउनलोड
५३मुव्हेबल कॉम्पाक्टोर स्टोरेज व्यवस्था करणेबाबत - पहिली मुदतवाढ23-Oct-201831-Oct-2018डाउनलोड
५४अधिकारी कक्ष, टेबल, कपाटे, लाकडी फ्रेम इत्यादी कामाचे दरपत्रक मागविणेबाबत17-Nov-201828-Nov-2018डाउनलोड