झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंअंतर्गत झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक सोयी सुविधायुक्त घर विनामूल्य मालकी हक्कने उपलब्ध करून झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.

कार्यालयीन परीपत्रके

विषय परीपत्रक दिनांक डाउनलोड
आदेश - सि.स.नं. ९६०,९६२,९६३ व अण्णाभाऊ साठे वसाहत, ९६४ भवानी पेठ. १९ जानेवारी २०२४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
संक्रमण शिबीरासंदर्भातील व्यवस्थापन,भाडे निर्धारणा व वसुली यासंदर्भातील मार्गदर्शन सूचना १२ डिसेंबर २०२३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
विकसकाकडून पात्र झोपडीधारकांना संक्रमण काळातील भाडे वेळेवर मिळण्याबाबत समन्वय अधिकारी यांची ‍नियुक्ती करणे. २४ जुलै २०२३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. ३२-२०२० २८ डिसेंबर २०२० कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. ३०-२०२० २५ नोव्हेंबर २०२० कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २३-२०१९ ०१ नोव्हेंबर २०२० कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १७-२०१९ २३ जानेवारी २०१९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १३-२०१८ ०८ ऑगस्ट २०१८ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १२-२०१८ ०४ जुलै २०१८ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १०-२०१८ १५ जून २०१८ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. ०८-२०१८ ०६ एप्रिल २०१८ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.२१९ ०६-सप्टे.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०९ ०४-जुन-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०८ ०३-जुन-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०७ २६-एप्रिल-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०२ २५-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०१ २३-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. २०० २१-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९९ १०-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९८ ०३-जाने.-२०१७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९७ १७-नोव्हें.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९६ ०९-नोव्हें.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९५ ०८-नोव्हें.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९४ २६-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९३ २५-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९२ १९-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १९१ ०५-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १९० ०५-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १८९ ०४-ऑक्टो.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १८८ २६-सप्टे.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १८७ २३-सप्टे.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१८६ २८-जुलै-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१८५ २०-जुलै-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१८४ १०-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१८३ ०८-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१८२ ०७-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १८१ ०६-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र. १८० ०१-जुन-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७९ ३१-मे-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७८ १३-मे-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७६ ११-फेब.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७५ ०४-फेब.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७४ २८-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७३ १९-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७७ १५-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७२ ०२-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७१ ०१-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७० ०१-जाने.-२०१६ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१६५ १९-ऑगस्ट-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१६२ ०५-जुन-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१६१ २८-मे-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१६० २८-मे-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५९ २७-मे-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५८ ०२-एप्रिल-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५७ १८-मार्च-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५६ १३-फेब.-२०१५ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५५ १२-डिसे.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५४ ०५-डिसे.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५३ २६-नोव्हें.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५२ ०१-नोव्हें.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१५१ १०-ऑक्टो.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१४८ ०९-सप्टे.-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१४० २९-एप्रिल-२०१४ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१२२ ३१-ऑक्टो.-२०१३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.९० २८-जाने.-२०१३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.८९ ०२-जाने.-२०१३ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.७२ ०४-मे-२०१२ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.७१ ०४-फेब.-२०१२ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.६५ २३-नोव्हें.-२०११ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.५१ १२-जुलै-२०११ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.२९ १८-मे-२०१० कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.२१ २२-जुन-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.२० २१-जुन-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१९ ११-फेब.-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१८ १०-फेब.-२००९ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१७ ०८-सप्टे.-२००८ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.११ १०-सप्टे.-२००७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.५ २५-जुलै-२००७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा
परिपत्रक क्र.१ २२-जुन-२००७ कार्यालयीन परीपत्रक वाचा